Jag har mångårig erfarenhet av att själv genomföra licensrevisioner på en global nivå för två av de största mjukvaruföretagen i världen och jag vet vilka fallgropar som finns och var man skall börja leta.
9 av 10 av organisationerna som jag reviderade hade små till stora brister i sin licenshantering vilket gav oväntade ekonomiska påföljder.
Min ambition är att verkligen hjälpa organisationer att få kontroll över sina mjukvarulicenser och skapa ett hållbart och effektivt ekosystem.
Några av de tjänster som jag erbjuder är:
Licensrådgivning
Revisionsstöd
Licensbrandövning
Nulägesanalys
Jag fokuserar helt och hållet på kundvärdet då jag inte säljer licenser, verktyg eller är i partnerskap med någon leverantör.
Back to Top