Hur ser din CV ut idag?
Har du någon som kontroll läser ditt CV och personliga brev?
Vilken information har du i ditt CV?
Vi kan hjälpa dig utifrån dina erfarenheter skriva ett CV som sticker ut i högen av CV som företag får nuförtiden när de annonserar

Back to Top