Har ni funderat på om alla rapporter ni tar fram verkligen har en effekt på slutresultatet?
Hur många tar fram samma rapport fast på olika lokationer?
Hur många timmar lägger ni på rapportering?
Vi kan effektivisera er rapporthantering så att ni lägger mer tid på det som är er kärnverksamhet.
Back to Top