Har du löneförhandlat förut och fått sagt till dig att de har en pott att dela ut mellan anställda som inte går att göra någonting åt?

Kontakta oss så skall vi försöka hjälpa dig ta dina löneförhandings förmågor till en annan nivå och få dig att tänka på ett annat sätt när det kommer till löneförhandling.

Låt inte en arbetsgivare sätta sig på dig, du behöver inte facket för att få en lön som du förtjänar.
Back to Top