Vi är ett oberoende förlag som går våra egna vägar och låter författarna berätta sina historier på ett för dem naturligt sätt samtidigt som vi är ett stöd och ett bollplank om man kör fast. Vi lever och frodas om författarna gör det så varför inte uppmuntra och stötta istället för att gå in och styra – för oss är valet enkelt.
Vi har i dagsläget över 30 böcker för barn med www.blubben.sewww.barnianerna.sewww.supertuben.se, Rymdgrisen samt Det glada lilla trädet.
Första boken i trilogin Boda 1:26 från Annika Källman Boda 1:26 Drömmen finns i bokhandeln. www.boda126.se
Vi vill alltid lämna någonting gott efter oss.
Back to Top